Slachtdoordacht, de on-line rekentool voor de optimalisatie van het slachtgewicht


Voor wie?

Alle Vlaamse varkenshouders en adviseurs die inzicht willen in:


Wat?

Een simulatiemodel op basis van de elementaire kengetallen uit de vleesvarkensfase

Start!

Ga naar de Configuratiepagina om geavanceerde instellingen aan te passen.

Klik hier om in te loggen en vorige instellingen te laden.

Download de handleiding

logo

Disclaimer:
De rekentool Slachtdoordacht werd door het ILVO met de meeste zorg en nauwkeurigheid ontwikkeld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie geleverd door Slachtdoordacht. De gebruiker van Slachtdoordacht ziet af van elke klacht tegen het ILVO of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via Slachtdoordacht beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het ILVO of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via Slachtdoordacht beschikbaar gestelde informatie.