Wat is, bedrijfseconomisch gezien, het optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen?

Deze vraag stond centraal in het IWT-LA onderzoeksproject: “Bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen”, dat gelopen heeft van januari 2014 tot december 2017 op ILVO. Via analyses van groeiprestatieproeven en de ontwikkeling van een economisch optimalisatiemodel werd onderzocht hoe een wijzigend slachtgewicht een andere rendabiliteit oplevert afhankelijk van varkensbedrijf tot varkensbedrijf. Tegelijkertijd werd ook de milieukost van een wijzigend slachtgewicht in beeld gebracht: een verhoogd aflevergewicht heeft ecologische gevolgen, nl. door een slechtere voederconversie en meer mestproductie. Dit onderzoek had als doel om al de schakels in de varkensketen te bedienen met bruikbare informatie, die de markt transparanter en tegelijk competitiever maakt. Om dit te realiseren werd de online rekentool www.slachtdoordacht.be ontwikkeld. Deze rekentool vormt de praktische vertaling van vier jaar onderzoek over de optimalisatie van het slachtgewicht.Van onderzoek naar praktische rekentool

In een eerste stap bouwde het onderzoeksteam kennis op omtrent technische curves, zoals evolutie van de groei, voederconversie en karkaskwaliteit in functie van het slachtgewicht door middel van groeiproeven. Vervolgens werd er gezocht naar toepasbare en gebruiksvriendelijke modellen om de diertechnische curves per bedrijf te kunnen ijken met een minimum aan data. Deze bruikbare groei- en voederopname modellen vormen de ruggengraat van het economische optimalisatiemodel. Het economische optimalisatiemodel en de rekentool Slachtdoordacht werden ontwikkeld met hulp en kennis van diverse experten uit de Vlaamse varkenssector. Op deze manier werd getracht om zo goed mogelijk aan de vragen en de wensen van de sector te voldoen omtrent de ondersteuning bij het zoeken naar het optimale slachtgewicht.Meer weten over het onderzoek

Gedetailleerde informatie over de verschillende proeven en werkzaamheden die ten grondslag liggen aan Slachtdoordacht kan u hier raadplegen:

Verschenen artikels in vakpers en voor studiedagen

Voordrachten op studiedagen en wetenschappelijke congressen


Werken met Slachtdoordacht.be

Download hier de handleiding bij het gebruik van slachtdoordacht

De website werd ontwikkeld in samenwerking met de ILVO eenheden Technologie en Voeding, Dier, en Landbouw en Maatschappij