Parameter set:

Simulatie opties


Ik ken de diertechnische kengetallen per geslacht Ik ken enkel de gemiddelde diertechnische kengetallen

Gelten Bargen Beren Immunocastraten


Bargen Beren Immunocastraten

Voederfasen

Specifieer hier het voederregime aan de hand van het aantal voerfasen en de fasenovergangen

Geslacht 1

1 2 3
Bij kg opgenomen voer
Bij aantal dagen afmest
kg
kg
dagen
dagen

Geslacht 2

1 2 3
Bij kg opgenomen voer
Bij aantal dagen afmest
kg
kg
dagen
dagen
Vast Variabel
Exporteer invoer gegevens

Handleiding