Parameter sets


Parameter sets zijn er voor geregistreerde gebruikers die verschillende simulaties willen uitvoeren

Slachtrendement per geslachtMestproductieparameters


kg/m3

Gewichtsvork en toeslagen


Bargen, Gelten, Immunocastraten


Grens Gewichtsvork (kg koud karkasgewicht) Toeslagen (€/kg geslacht gewicht)
onder ondergrens
Ondergrens
Grens 2
Grens 3
Grens 4
Grens 5
Grens 6
Grens 7
Grens 8
Bovengrens
boven bovengrens

Beren


Grens Gewichtsvork (kg koud karkasgewicht) Toeslagen (€/kg geslacht gewicht)
onder ondergrens
Ondergrens
Grens 2
Grens 3
Grens 4
Grens 5
Grens 6
Grens 7
Grens 8
Grens 9
Bovengrens
boven bovengrens

Handleiding